ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,
รายละเอียด PowerPoint Templates

รองรับ : PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013

ขนาดไฟล์1.08 MB

read more "A_03 PowerPoint Template (Cute)"
Blogger Tricks

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,
รายละเอียด PowerPoint Templates

รองรับ : PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013

ขนาดไฟล์3.36 MB

read more "A_02 PowerPoint Template (Business)"

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

 รายละเอียด PowerPoint Templates

รองรับ : PowerPoint 2003,2007,2010

ขนาดไฟล์ :  1.87 MB

read more " A_01 PowerPoint Template"

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

ขนาดภาพ : 1280 x 300 pixels

read more "A_01 PowerPoint Background"

ป้ายกำกับ: , , , ,


ขนาดภาพ : 3070 x 2302 pixels
read more "Nature PowerPoint Background 002"

ป้ายกำกับ: , , , ,
ขนาดภาพ : 3070 x 2302 pixels
read more "Nature PowerPoint Background 001"

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,วันนี้ขอแจก presentation template สวยๆแนวธรรมชาติละกัน ใครชอบก็โหลดไปใช้กันได้เลย

read more "Flower PowerPoint Template 01"

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , ,

ชื่อไฟล์ : technology powerpoint background 015
read more "technology powerpoint background 015"

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,


ชื่อไฟล์ : cute powerpoint background 014
read more "Cute PowerPoint Background 014"

ป้ายกำกับ: , , , , ,


ชื่อไฟล์ : business powerpoint background 12
read more "business powerpoint background 12"